BAKALAURO GYNIMAS

 

Bakalauro rašymas – dar ne viskas. Dažnai pradėjus galvoti apie gynimą studentams pradeda prakaituoti delnai, tačiau bijoti – nereikėtų. Pirmiausia supraskite, kad dėstytojai lygiai tą patį praėjo gyvenime, tiesa, jiems teko gintis dar rimtesnius, atsakingesnius darbus, tad jie Jus puikiai supranta ir nuoširdžiai palaiko.

Kuo geriau žinosite savo darbo turinį ir kuo atsakingiau pasiruoškite gynimui – tuo ramesnis galėsite būti, kad  bakalauro gynimas praeis sklandžiai, greitai ir su puikiu įvertinimu.

 

Bakalauro Power Point pristatymas

Bakalauro pristatymo skaidrės dažniausiai daromos naudojamas Power Point programą. Daugelis ugdymo įstaigų turi savo skaidrių šablonus, tad siūlome juos atsisiųsti ir jais naudotis kuriant pristatymo skaidres.

  • Bakalauro prezentacija turi būti aiški tiems, kurie neskaitė Jūsų darbo, tad informacija turi būti pateikta aiškiai, glaistai, tačiau konkrečiai.
  • Geriausia rinktis baltą arba kitą šviesų foną ir jame info pateikti tamsiomis raidėmis.
  • Drąsiai naudokite spalvas diagramose, tačiau žiūrėkite, kad linijos tarp jų būtų aiškios.
  • Pasirinkite aiškų šriftą, tad net ir sėdintys toliau nuo pristatytojo puikiai matytų tekstą.
  • Svarbu ne tik aiškus šriftas, tačiau ir tinkamas raidžių aukštis.
  • Nenaudokite audio garsų, nebent tai reikšminga pristatymui.
  • Taip pat rekomenduojame nenaudoti įvairiausių efektų, nebent jie reikalingi pristatymui.

Bakalauro prezentacija turi būti aiški ir konkreti, dažniausiai pristatymui skiriama iki 5 minučių. Svarbu kalbėti ne per ilgai, kadangi nugebėjimas sistemingai pateikti info – mažina galutinį pažymį.

 

Bakalauro pristatymas: kūno kalba

Bakalauro pristatymas taip pat neatsiejamas nuo tam tikros kūno kalbos, kuri natūraliai atsiranda, kai žmogus stovi prieš auditoriją. Atsiminkite kelis dalykus. Pirmiausia – kuo mažiau judėkite. Nereikia vaikščioti iš vienos vietos į kitą rodant, kad esate tam tikros sferos profesionalas. Stovėkite tiesiai, o jeigu norite parodyti diagramą – naudokite tušinuką arba specialiai duotą rodomąja lazdelę. Kalbėkite ramiu tonu, aiškiai. Tikrai nereikia rodyti, kad esate labai atsipalaidavęs, juoktis ir panašiai. Bakalauro gynimas – rimtas darbas, tad elkitės atitinkamai. Galiausiai, jeigu labai jaudinatės – nustokite kalbėti, gyliai įkvėpkite, nusiraminkite. Tai – nieko blogo, vertintojai puikiai supranta, kad jaudinatės.

Kūno kalba

Bakalauro vertinimas

Kiekvieno studento baigiamasis darbas taip pat yra vertinamas recenzento. Bakalauro recenzija dažniausiai perskaitoma tada, kai studentas baigia gintis. Taip pat užduodami klausimai, kurie yra susiję su darbu. Svarbiausia atsakinėti tvarkingai, neįžūliai ir tuo pačiu nepradėti ginčytis.

Gynimo skaidrės parodo Jūsų darbą viso pusmečio metu, tačiau pats gynimas – ar išmokote tinkamai savo darbą apginti. Taigi net jeigu ir nesutinkate su recenzento nuomone – negalima ginčytis, svarbu atsakingai išreikšti savo poziciją.

Jeigu nežinote, kaip atsakyti į tam tikrus klausimus – taip ir informuokite. Padėkokite už klausimą, nurodykite, kad šiuo metu nežinote kaip atsakyti, tačiau užtikrinkite, kad plačiau pasidomėsite šiuo klausimu.