Skip to content

Utligningskonsultasjoner

Bestill raskt konsultasjoner for enkeltpersoner

Kontakt oss

Betaling via Vipps er tilgjengelig – ta kontakt for mer informasjon: sandra@latotinaite.no.

Bestill raskt rådgivning for bedrifter

Kontakt oss

Betaling via Vipps er tilgjengelig – ta kontakt for mer informasjon: sandra@latotinaite.no.

Hvorfor bestille en engangskonsultasjon med en advokat?

Mange problemer blir avklart (eller til og med løst) i bare én enkelt samtale med en advokat. Ofte beskytter en enkelt samtale med en advokat klienten mot handlinger som kan ha negative juridiske og/eller økonomiske konsekvenser. En konsultasjon med en advokat er derfor en sikker investering i å ivareta ens interesser.

Under konsultasjonen analyserer advokaten den faktiske situasjonen nøye og forklarer klienten den juridiske siden av situasjonen, forklarer måten å løse saken på og identifiserer risikoer og muligheter. Dette er tiden som advokaten forplikter seg til å vie til klienten og til de spørsmål som klienten angår.

Informasjonen som gis under konsultasjonen skal betraktes som råd, anbefaling eller oppfordring til å iverksette en konkret handling. Advokaten påtar seg med andre ord ansvaret for kvaliteten på den juridiske rådgivningen. Advokaten skal også sørge for at all informasjon gitt av klienten vil være beskyttet som juridisk profesjonsvern.

Gir vi første «gratis» råd?

Svaret er et utvetydig «nei». Å forstå dette uten å vite detaljene om hvordan advokater jobber er sannsynligvis umulig. Forklaringen her er ganske enkel: innledende «gratis» konsultasjoner handler om å rekruttere nye kunder, ikke om å løse nye kunders problemer. Derfor er første «gratis» råd egentlig ikke så «gratis» som det kan virke.

Vi tilbyr ikke slike råd først og fremst av etiske og moralske grunner. For det andre er vårt mål å hjelpe klienten til lavest mulig kostnad og etter omstendighetene si farvel etter konsultasjonen og selvfølgelig å ta ansvar for kvaliteten på den juridiske rådgivningen som gis.

Hvordan bestiller jeg en advokatkonsultasjon?

Den mest praktiske måten å bestille konsultasjon på er gjennom PayPals betalingsplattform på nett: klienten mottar en automatisk bekreftelse på konsultasjonen og en betalingskvittering, mens advokaten får grunnleggende informasjon om den nye klienten og problemet eller spørsmålet han/hun står overfor, samt kundens kontaktinformasjon.

Betaling kan også gjøres via den populære Norway Vipps telefonfaktureringsapp. Ta kontakt med oss ​​på sandra@latotinaite.no så vil du bli fakturert for innskuddet.

Betaling kan også gjøres ved bankoverføring til en sperret konto for å holde klientmidler. Ta kontakt med oss ​​for mer informasjon sandra@latotinaite.no så får du utstedt en innskuddskonto.

Hva er en depotkonto for kundemidler?

En depotkonto er en konto som utelukkende åpnes for lovpålagte klienter (advokater, eiendomsmeglere osv.) for depot og forvaltning av midler som er betrodd dem av andre, der disse midlene forblir eiendommen til personene som har betrodd dem.

En innskuddskonto for klientmidler gjør at klienters midler kan skilles fra egne midler og holdes trygt på en egen konto.

Hvordan fungerer en advokatkonsultasjon?

Råd gis eksternt, enten via telefon eller via en videochat-applikasjon etter kundens valg.